Pictureservice.pl
 
 
...czyli polskie miasta na Słowacji 15.07.2010
Stara Lubovnia, Wyżne Rużbachy